هاست ایران

Plan 1
 • منابع اختصاصی
 • انتخاب نسخه PHP
 • بک اپ گیری روزانه, هفتگی
 • فضا 1 گیگابایت
 • پهنای باند 40 گیگابایت
 • 1 Add-On Domain
 • 60 Parked Domain
 • 9 تعداد دیتابیس
 • امکانات دیگر نامحدود
 • قیمت ماهیانه 15.000 تومان
plan 2
 • منابع اختصاصی
 • انتخاب نسخه PHP
 • بک آپ گیری روزانه , هفتگی
 • فضا 2 گیگابایت
 • پهنای باند 70 گیگابایت
 • 2 Add-On Domain
 • 70 Parked Domain
 • 13 تعداد دیتابیس
 • امکانات دیگر نامحدود
 • تومان قیمت ماهیانه 30.000
plan 3
 • منابع اختصاصی
 • انتخاب نسخه PHP
 • بک آپ گیری روزانه , هفتگی
 • فضا 5 گیگابایت
 • پهنای باند 100 گیگابایت
 • 4 Add-On Domain
 • 80 Parked Domain
 • 16 تعداد دیتابیس
 • امکانات دیگر نامحدود
 • قیمت ماهیانه 55.000
هاست ریدایرکت
 • این سرویس فقط ریدارکت میباشد
 • ریدایرکت دامنه های شما
 • دامنه های بسته شده
 • دامنه های فیلتر
 • دامنه های باز
 • دامنه های ازاد
 • و .......