هاست دایرکت ادمین

Plan 1

5گیگابایت

 • تعداد پارک دامین نامحدود
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • پنل دایرکت ادمین
 • نصب مدیریت محتوا رایگان
 • بک آپ گیری روزانه ، هفتگی ، ماهانه
 • هزینه ماهانه 15.000 تومان
 • هزینه سه ماهه 45.000 تومان
 • هزینه سالیانه 160.000 تومان
plan 2
 • فضا 10 گیگابایت
 • تعداد پارک دامین نامحدود
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • پنل دایرکت ادمین
 • نصب مدیریت محتوا رایگان
 • بک آپ گیری روزانه ، هفتگی ، ماهانه
 • هزینه ماهانه 20.000 تومان
 • هزینه سه ماهه 60.000 تومان
 • هزینه سالیانه 210.000 تومان
plan 3
 • فضا 20 گیگابایت
 • تعداد پارک دامین نامحدود
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • پنل دایرکت ادمین
 • نصب مدیریت محتوا رایگان
 • بک آپ گیری روزانه ، هفتگی ، ماهانه
 • هزینه ماهانه 40.000 تومان
 • هزینه سه ماهه 115.000 تومان
 • هزینه سالیانه 430.000 تومان