سرور مجازی فنلاند

RAM 2
 • رایگان نصب و کانفیگ کنترل پنل
 • رم اختصاصی 2 گیگابایت
 • هارد اختصاصی 35 گیگابایت
 • پردازنده 2 هسته Xeon
 • آی پی اختصاصی 1 عدد
 • سیستم عامل CentOs - Windows - Debian - Ubuntu
 • دیتاسنتر هتزنر - Hetzner
 • آی پی برای تست پینگ (بزودی) دارای پینگ پایین
RAM 4
 • رایگان نصب و کانفیگ کنترل پنل
 • رم اختصاصی 4 گیگابایت
 • هارد اختصاصی 40 گیگابایت
 • پردازنده 2 هسته Xeon
 • آی پی اختصاصی 1 عدد
 • سیستم عامل CentOs - Windows - Debian - Ubuntu
 • دیتاسنتر هتزنر - Hetzner
 • آی پی برای تست پینگ (بزودی) دارای پینگ پایین
RAM 6
 • رایگان نصب و کانفیگ کنترل پنل
 • رم اختصاصی 6 گیگابایت
 • هارد اختصاصی 75 گیگابایت
 • پردازنده 2 هسته Xeon
 • آی پی اختصاصی 1 عدد
 • سیستم عامل CentOs - Windows - Debian - Ubuntu
 • دیتاسنتر هتزنر - Hetzner
 • آی پی برای تست پینگ (بزودی) دارای پینگ پایین
RAM 8
 • رایگان نصب و کانفیگ کنترل پنل
 • رم اختصاصی 8 گیگابایت
 • هارد اختصاصی 95 گیگابایت
 • پردازنده 2 هسته Xeon
 • آی پی اختصاصی 1 عدد
 • سیستم عامل CentOs - Windows - Debian - Ubuntu
 • دیتاسنتر هتزنر - Hetzner
 • آی پی برای تست پینگ (بزودی) دارای پینگ پایین
RAM 16
 • رایگان نصب و کانفیگ کنترل پنل
 • رم اختصاصی 16 گیگابایت
 • هارد اختصاصی 160 گیگابایت
 • پردازنده 8 هسته Xeon
 • آی پی اختصاصی 1 عدد
 • سیستم عامل CentOs - Windows - Debian - Ubuntu
 • دیتاسنتر هتزنر - Hetzner
 • آی پی برای تست پینگ (بزودی) دارای پینگ پایین