بازکردن تیکت

اگر شما در مرکز آموزش راهنمایی برای مشکل خود پیدا نکرده اید، می توانید با ارسال یک تیکت و انتخاب دپارتمان مناسب از ما سوال کنید.


پشتيبانی چت روم

این بخش مربوط به مشکلات چت و خرید می باشد

ارسال تیکت

بخش فروش و مالی

این بخش مربوط به فروش و مالی می باشد

ارسال تیکت

بخش شکایت و تماس با مدیریت

این بخش مربوط به شکایت و تماس با مدیریت می باشد

ارسال تیکت

بخش نمایندگی هاست

این بخش مربوط به مشکلات نمایندگی هاست می باشد

ارسال تیکت

بخش سوالات قبل از خرید

این بخش مربوط به سوالات قبل از خرید می باشد

ارسال تیکت

بخش دامنه

این بخش مربوط به مشکلات دامنه می باشد.

ارسال تیکت

بخش طراحی سایت

این بخش مربوط به مشکلات طراحی سایت می باشد

ارسال تیکت

بخش میزبانی وب

این بخش مربوط به مشکلات میزبانی وب می باشد

ارسال تیکت