تبلیغات در گوگل

پلن 50 دلاری
  • نامحدود مدت نمایش
  • دارد گوگل فارسی
  • حداقل 1 سنت هزینه هر کلیک
  • 5000 حداکثر ورود کاربر
  • نامحدود تعداد کلمات کلیدی