اخبار

بازگشت
25 Apr 2020

<بسم تعالی>   شرکت سرور افروز جهت تماس با مشتریان خود به اطلاعاتی که در فرم خرید درخواست میشد ،لازم دارد مانند شماره تلفن ثابت،موبایل،آدرس شرکت یا منزل و ایمیل ؛ و اگر این اطلاعات اشتباه یا ...


بیشتر »