هاست سی پنل

Plan 1
 • فضا 500 مگابایت
 • تعداد پارک دامین نامحدود
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • کنترل پنل Cpanel
 • نصب مدیریت محتوا رایگان
 • بک آپ گیری روزانه ، هفتگی ، ماهانه
 • هزینه ماهانه 6.000 تومان
 • هزینه سه ماهه 18.000 تومان
 • هزینه سالیانه 72.000 تومان
plan 2
 • فضا 1 گیگابایت
 • تعداد پارک دامین نامحدود
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • کنترل پنل Cpanel
 • نصب مدیریت محتوا رایگان
 • بک آپ گیری روزانه ، هفتگی ، ماهانه
 • هزینه ماهانه 8.000 تومان
 • هزینه سه ماهه 24.000 تومان
 • هزینه سالیانه 96.000 تومان
plan 3
 • فضا 2 گیگابایت
 • تعداد پارک دامین نامحدود
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • کنترل پنل Cpanel
 • نصب مدیریت محتوا رایگان
 • بک آپ گیری روزانه ، هفتگی ، ماهانه
 • هزینه ماهانه 12.000 تومان
 • هزینه سه ماهه 36.000 تومان
 • هزینه سالیانه 140.000 تومان
plan 4
 • فضا 5 گیگابایت
 • تعداد پارک دامین نامحدود
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • کنترل پنل Cpanel
 • نصب مدیریت محتوا رایگان
 • بک آپ گیری روزانه ، هفتگی ، ماهانه
 • هزینه ماهانه 15.000 تومان
 • هزینه سه ماهه 45.000 تومان
 • هزینه سالیانه 160.000 تومان
plan 5
 • فضا 10 گیگابایت
 • تعداد پارک دامین نامحدود
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • کنترل پنل Cpanel
 • نصب مدیریت محتوا رایگان
 • بک آپ گیری روزانه ، هفتگی ، ماهانه
 • هزینه ماهانه 20.000 تومان
 • هزینه سه ماهه 60.000 تومان
 • هزینه سالیانه 210.000 تومان
plan 6
 • تعداد پارک دامین نامحدود
 • ssd هارد
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • کنترل پنل Cpanel
 • نصب مدیریت محتوا رایگان
 • بک آپ گیری روزانه ، هفتگی ، ماهانه
 • هزینه ماهانه 45.000 تومان
 • هزینه سه ماهه 130.000 تومان
 • هزینه سالیانه 490.000 تومان